Modułowe bloki grzewczo-energetyczne

With shipment Dowóz naszym transportem for 0,00 zł
Description

Nowoczesna, elastyczna koncepcja budowy modułowego bloku energetycznego (MBE)
• skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, 
• w jednej obudowie zabudowany silnik gazowy, prądnica, wymiennik ciepła i rozdzielnia elektryczna, 
• układ dedykowany dla obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na prąd elektryczny i ciepło, 
• MBE dostępne są w kilku wielkościach mocy, 
• możliwość stosowania przy równoległej i odosobnionej pracy z siecią elektryczną, 
• wykorzystanie ciepła oleju smarnego, wody chłodzącej i gazów spalinowych silnika 

Niska emisja substancji szkodliwych oraz cicha praca
• 4-6-cylindrowy cichobieżny silnik gazowy z katalizatorem, 
• poziom hałasu w zależności od wielkości modułu w granicach 65-71 dB(A), 
• niskie emisje NOx i CO 

Prosta i komfortowa obsługa
• proste sterowanie pracą MBE poprzez klawisze na panelu sterowania, 
• blok zawiera rozdzielnie elektryczną z przejrzystym polem obsługowym, 
• zdalny monitoring parametryzacja parametrów pracy 

Szybki montaż, uruchomienie i konserwacja
• udokumentowane, fabryczne próby ruchowe, raport z prób, 
• bezproblemowe ustawienie MBE bez dodatkowego zakotwienia w celu tłumieni drgań